Szerepek az esküvőn

 

Vannak olyan szokásos szereplői egy esküvőnek, melyeket nem is tudunk, hogy mi célt szolgálnak, csak tudjuk, hogy kell. Lássuk most ezeket, hogy kinek mi a szerepe az esküvőn, illetve az előkészületek során (természetesen a menyasszony és a vőlegény kivételével ).

 

Tanúk

A tanúk szerepe annál több mint, hogy aláírják az anyakönyvet, és ezzel tanúsítják a menyasszony és a vőlegény frigyét.

A tanúk lehetnek egy nagyon jó barát/barátnő, illetve rokon. Nem ritka, hogy a keresztszülőt kérik fel tanúnak, illetve testvért. Amennyiben több testvérünk is van, figyelni kell arra, hogy mindegyiknek jusson valamilyen fontos szerep az esküvőn, egyikük se érezze magát kevésbé fontosnak. Amennyiben egyházi és polgári esküvőt is tartunk és két testvérünk is van, akkor megtehetjük azt is, hogy egyik testvérünk az egyházi szertartáson, másik testvérünk pedig a polgári szertartáson tanúskodik.

 

Menyasszony tanúja

Az anyakönyv aláírásán túl a menyasszony tanújának feladata a lánybúcsú megszervezése. Így érdemes olyan tanút választani, aki kellő szervezőkészséggel rendelkezik. Az ő feladata a Nagy Napon segíteni az öltözködésben, valamint elsimítani az esetlegesen felmerő bakikat.

Amennyiben a felkért tanú férfi, vagy olyan személy, aki nem vesz részt (akár korából adódóan, akár más okból) a lánybúcsún, akkor érdemes erre egy barátnőt megkérni.

 

Vőlegény tanúja

Az anyakönyv aláírásán túl a vőlegény tanújának feladata a legénybúcsú megszervezése. Az ő feladata továbbá a menyasszonyi autó vezetése, illetve a vőlegény helyszínre szállítása. Neki kell elhozni a virágokat.

 

Örömanya

Manapság mind a két szülőt örömanyának hívják, de ezt tévesen teszik! Eredileg Örömanya az esküvőn a menyasszony édesanyja. Ez abból ered, hogy régebben - még a XX. Század elején is - vénlánynak számított már a 20. életévét betöltött hajadon lány. A lányos háznál volt nagyobb öröm a lány férjhezmenetele, mint a fiúk esetében. A férfiak ebben az időben bármikor házasságot köthettek, de egy lányra nézve szégyen volt, ha pártában maradt.

 

Örömapa

Fentiek miatt örömapa a menyasszony édesapja.

 

Koszorúslányok

A koszorúslányok szerepe manapság arra terjed ki, hogy vonulnak a menyasszony és a vőlegény után, illetve a szertartáson a menyasszony előtt. Nagyon helyes, ha erre a feladatra kisebb rokongyerekeket kérünk fel, akik szórják a virágszirmokat a menyasszony előtt.

A koszorúslányok szerepe a hagyományok szerint az, hogy megtévesszék az ártó szellemeket, és megvédjék a menyasszonyt a rontástól.

Emellett feladatuk segíteni a menyasszonyt az öltözködésben.

 

Vőfély/nőfély

A vőfély felel az esküvő menetének folyamatosságáért. Kikéri a menyasszonyt. összehívja a vendégsereget a közös fotózásra, a hajadonokat a menyasszonyi csokor eldobására, a nőtlen férfiakat a harisnyakötő eldobására. Valamint versekkel vezeti be a vacsorán a fogásokat, levezényli a játékokat a lakodalomban.

A nőfély a női vőfély. Szerepe és feladatai ugyanaz.

Lehet rokon, vagy hivatásos vőfély.

 

Ceremóniamester

Hasonló, mint a vőfély, azonban a ceremóniamester "csak" levezényli az eseményeket. Nem mond rigmusokat, nem vezényel le játékokat. Odafigyel arra, hogy minden az előre megírt forgatókönyv szerint menjen.

 

Násznagy

Általában közeli rokon, esetleg a család közeli barátja. Régebben: társadalmilag rendszerint kiemelkedőbb, vagyonosabb személy, vagy olyan tekintélyes férfi, akivel a házasságra lépő függő helyzetben van (pl. gazdája, mestere). A házasságkötés szokáskörének szertartásmestere, aki részt vesz a házasság előkészítésében és megkötésében, a vagyoni kérdések rendezésében. Ő a megkérés, eljegyzés alkalmával a szóvivő, s az elhangzott házassági ígéretek tanúja, a lakodalomban a fontosabb szertartásos cselekmények vezetője volt. Utóbbi szerepéből újabban többet átvett a vőfély. Rangját öltözetén viselt dísz, esetleg pálca jelezte. Kiválasztásánál vagyoni vagy társadalmi helyzete azért volt lényeges, mert értékes nászajándékot adott a vőlegénynek, ill. a menyasszonynak, ill. sok helyen társadalmi támogatásra is számítottak tőle; szerepet játszott a fiatal házasok későbbi problémáinak megoldásában is. 

Oldalmenü
Naptár
Szavazás
Szerintetek milyen a honlapom?
Nem tetszik
Elmegy, de...
Átlagos
Lenne mit javítani/bővíteni
Teljesen jó!